Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

PARADE DAMANIK, S.Sos

NIP                                                              :19640527 198903 1 002

TANGGALLAHIR                               : 27 Mei 1964

PANGKAT/GOLONGAN               :III/d

JABATAN                                               :KEPALA SUB SEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB LAPAS KELAS IIA PEKANBARU