Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

NANDA ADESAPUTRA, A.Md.P., S.H.

NIP                                                              :19890316 200901 1 001

TANGGALLAHIR                               :16 Maret 1989

PANGKAT/GOLONGAN               : III/a

JABATAN                                               :KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN LAPAS KELAS IIA PEKANBARU